Mr Lê Đức Thiện

Mr Lê Đức Thiện

LEO’s Class đã có may mắn khi hợp tác triển khai hệ thống quản lý trung tâm bồi dưỡng kiến thức tại TP Nam Định. Sản phẩm giúp tôi quản lý trung tâm một cách hiệu quả và dễ dàng hơn. ZentSoft cũng đã xây dựng website giới thiệu LEO’s Class, đó là sản phẩm tuyệt vời.

Bình luận