Mrs Hạnh Nguyễn

Mrs Hạnh Nguyễn

Real Success Academy đang sử dụng Zent LMS vào việc vận hành các khóa học tiếng anh trực tuyến. Qua Zent LMS, chúng tôi giúp nhiều học viên học tốt ngoại ngữ hơn, quản lý chất lượng đào tạo dễ dàng hơn. Tôi rất hài lòng về dịch vụ và sự hỗ trợ từ Zent Soft.

Bình luận