Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân

Khi mới thành lập công ty, Smart Robot đã hợp tác cùng ZentSoft xây dựng website bán hàng và giới thiệu sản phẩm giúp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng một cách tốt nhất. Smart Robot rất hài lòng về sản phẩm và dịch vụ của Zent Soft.

Bình luận