Tiếng Việt Tiếng Việt

Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ

DỊCH VỤ ĐỀ XUẤT

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Cùng Chuyên Gia Tư Vấn Công Nghệ

Đối Tác Chiến Lược
ZentSoft phụ trách, xử lý toàn bộ về mặt công nghệ cho đối tác
Chuyển Đổi Số
Tư vấn ứng dụng công nghệ trong chuyển đổ số doanh nghiệp
Định Hướng Công Nghệ
Định hướng phát triển các ý tưởng công nghệ, dự án startup công nghệ
Bảo Mật Dữ Liệu
Tư vấn bảo mật dữ liệu kinh doanh cho các doanh nghiệp
GIÁ TRỊ MANG LẠI

Đối Tác Công Nghệ Đồng Hành Cùng Bạn

ZentSoft đã và đang đóng vai trò là đối tác công nghệ đồng hành cùng các doanh nghiệp, là đơn vị phụ trách về mảng công nghệ trong doanh nghiệp của đối tác. Tư vấn, định hướng doanh nghiệp sử dụng hiệu quả sức mạnh của công nghệ nhằm tối ưu trong việc quản trị, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo mật dữ liệu và thông tin.
  • Định hướng phát triển các ý tưởng công nghệ
  • Tăng hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm
  • Bảo mật dữ liệu kinh doanh và khách hàng
  • Tránh lãng phí thời gian và ngân sách