ZENTSOFT x REAL SUCCESS – Triển khai thành công hệ thống LMS

ZENTSOFT x REAL SUCCESS – Triển khai thành công hệ thống LMS

ZENTSOFT x REAL SUCCESS – Triển khai thành công hệ thống LMS

ZENTSOFT triển khai thành công hệ thống LMS cho trung tâm đào tạo tiếng Anh REAL SUCCESS.

Hệ thống LMS góp phần vào việc quản lý và tổ chức các lớp học trực tuyến hiệu quả cho trung tâm tiếng Anh REAL SUCCESS.

Website: http://realsuccess.com.vn/

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *