airdropship
Custom Software
Nền tảng mô hình dropshiping – Airdropship
Mô hình phát triển
Bảo mật
Công nghệ
Bảo mật
Đội nhóm
Bảo mật
Khách hàng
Bảo mật

Nền tảng dropshiping được phát triển với tên gọi Airdropship được ZentSoft phát triển và đã được các nhà bán hàng sử dụng trong mô hình kinh doanh của mình.

Với những tính năng nổi bật như:

  • Quản lý cộng tác viên 
  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý doanh thu 
  • Quản lý ký quỹ
  • Báo cáo thống kê