Ngày 11/07/2020 vừa qua, ZentSoft tổ chức buổi đào tạo triển khai hệ thống quản lý học tập LMS tới các thầy cô bộ môn đào tạo dự bị – Khoa Quốc tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội.

Đến dự và chỉ đạo buổi đào tạo có Ts. Nguyễn Quang Thuận – Phó chủ nhiệm khoa, Ts. Nguyễn Việt Hùng – Trưởng bộ môn Đào tạo dự bị, Ths. Nguyễn Văn Tánh – Trưởng bộ phận CNTT cùng toàn thế các thầy cô bộ môn.  

Việc triển khai hệ thống LMS nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy tại khoa Quốc tế, gắn kết việc đào tạo tại trường và tự học ở nhà của sinh viên.