airseo
Custom Software
Nền tảng hỗ trợ nhà bán hàng TMĐT – AirSEO
Mô hình phát triển
Bảo mật
Công nghệ
Bảo mật
Đội nhóm
Bảo mật
Khách hàng
Bảo mật

Nền tảng hỗ trợ nhà bán hàng AirSEO được ZentSoft phát triển nhằm mục tiêu hỗ trợ nhà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử tăng tương tác, theo dõi, quản lý đơn hàng và khách hàng một cách linh hoạt. Từ đó đưa ra các quyết định về kinh doanh chính xác và hiệu quả.

Nền tảng tập trung xử lý với các tính năng như sau:

  • Hỗ trợ SEO sản phẩm
  • Hỗ trợ phân tích thị trường
  • Công cụ đào từ khóa, chạy quảng cáo
  • Công cụ hỗ trợ theo dõi đối thủ cạnh tranh
  • Công cụ phân tích chuẩn SEO sản phẩm