masq-3
Custom Software
Web App Development
Nền tảng đặt hàng MASQ Ordering Platform
Mô hình phát triển
Bảo mật
Công nghệ
Bảo mật
Đội nhóm
Bảo mật
Khách hàng
MASQ - USA

Nền tảng đặt hàng MASQ Ordering Platform được ZentSoft phát triển theo đơn đặt hàng của công ty MASQ có trụ sở tại Mỹ.

Nền tảng giải quyết các bài toán trong quá trình vận hành của công ty, đáp ứng các nhiệm vụ như:

  • Quản lý đại lý trực thuộc
  • Tích hợp cổng thanh toán
  • Tích hợp hệ thống giao vận
  • Quản lý đơn đặt hàng từ các đại lý
  • Kiểm soát, quản lý kho hàng
  • Hệ thống phân tích hành vi khách hàng