5sfashion-2
Custom Software
Web App Development
Webiste TMĐT Thời trang 5S Fashion
Mô hình phát triển
Bảo mật
Công nghệ
Bảo mật
Đội nhóm
Bảo mật
Khách hàng
5S Fashion

Website thương mại điện tử dành cho hãng thời trang 5S Fashion được phát triển và giải quyết các vấn đề:

  • Quản lý bán hàng trực tuyến
  • Tích hợp cổng thanh toán
  • Tích hợp hệ thống giao vận
  • Quản lý đơn hàng, doanh thu, lợi nhuận
  • Kiểm soát, quản lý kho hàng
  • Hệ thống phân tích hành vi khách hàng