ZENTSOFT đã thực hiện khảo sát, tư vấn và triển khai thành công hệ thống Nền tảng đặt hàng MASQ Ordering Platform được ZentSoft phát triển theo đơn đặt hàng của công ty MASQ có trụ sở tại Mỹ.

Nền tảng giải quyết các bài toán trong quá trình vận hành của công ty, đáp ứng các nhiệm vụ như:

  • Quản lý đại lý trực thuộc
  • Tích hợp cổng thanh toán
  • Tích hợp hệ thống giao vận
  • Quản lý đơn đặt hàng từ các đại lý
  • Kiểm soát, quản lý kho hàng
  • Hệ thống phân tích hành vi khách hàng